LÍTÁ TO

Jarda + Láďa

Model "Modrá bedna" vznikl z potřeby cvičného letounu s využitím starobylých serv Futaba FP S-22. Velikost modelu je s ohledem na nosnou plochu taková, aby plošné zatížení i s těžkými servy bylo co nejnižší. Ovládána je VOP, křidélka a motor. SOP je pevná. Podle mých poznatků je řízení křidélky příjemnější i pro začátečníky.

Křídlo je opatřeno profilem S 7055 upraveným na tloušťku 13%. Úprava byla provedena "nafouknutím" horní strany, takže spodní strana profilu zůztala rovná (pro pohodlnou stavbu). Smyslem úpravy bylo zpomalit model větším odporem tlustšího profilu. Křídlo má křidélka po celém rozpětí a je bez vzepětí (pohodlnější stavba, model má nízko těžiště - přínos vzepětí pro větší stabilitu by byl nevýrazný). Diferenciace výchylek křidélek je zajištěna polohou táhel na páce serva.

Pohon zajišťuje už vyběhaný Magnum 2,5 cm2. Výkonem stačí. Nádrž je plechová. Zdroje Rx a serv (velikost AA) z důvodu polohy těžiště jsou umístěny v prostoru nad nádrží.

Při prvních startech model v zatáčce nehezky "táhnul ocas" - zřejmě důsledek neřízené SOP. Po zvětšení boční plochy trupu za těžištěm nalepením stevenu před SOP jev zmizel.

Rozpětí = 1306mm, Hmotnost = malá

PLÁN

PLÁN

NA HLAVNÍ STRANU

@